Anglický zákon zakazuje oženit se s vlastní tchýní. Typický příklad zbytečného zákona.