Po vyhraném soudním sporu advokát poslal svému klientovi telegram: "Pravda zvítězila!"
Hned nato přišla obratem odpověď: "Ihned podejte odvolání."