V jedné firmě zaměstnali 5 kanibalů jako referenty. Při oficiálním přivítání jim šéf povídá: "Můžete tu pracovat, vydělat si pěkné peníze a můžete se stravovat v naší kantýně, ale naše zaměstnance necháte na pokoji..!!! Kanibalové souhlasili a slíbili, že nebudou nikoho obtěžovat.
Po čtyřech týdnech přišel za nimi šéf a povídá: "Pracujete velmi dobře, ale chybí nám jedna uklízečka, nevíte co s ní je…? Všichni kanibalové
odpověděli shodně NE a přísahali, že s tou věcí nemají nic společného.
Když šéf odejde, zeptal se vrchní kanibal: "Kdo z vás sežral tu uklízečku…? Zezadu se nesměle ozve: "Já jsem to byl..!" Vrchní kanibal odpoví: "Ty idiote, my se už čtyři týdny živíme vedoucím oddělení, oblastním vedoucím, hlavním manažerem pro kontroling, aby nikdo
nic nezpozoroval a ty, debile, sežereš právě uklízečku.

Morální ponaučení: Někteří chybějí - někteří NE.!!!!!!!