Zapomenuté zvíře

Bloudí tak zoufalý děda po nemocnici a pořád si říká: „Sakryš, ryba to nebyla, žába to nebyla, čolek to nebyl?”
Najednou vyleze sestřička a povídá: „Raka, dědečku, raka máte.”