„Nechceme příliš zatěžovat rozpočet, dotace má pokrýt až třicet milionů korun z veškerých nákladů. Pokud ji získáme, s opravami začneme koncem letošního roku,“ informoval starosta obce Miroslav Veselý.