Rezervace se rozprostírá na území Dolních i Horních Věstonic, Klentnice, Pavlova a Perné na rozloze zhruba 391 hektarů. Cílem ochrany je vzácná fauna i živočichové. „Z hmyzu se tam vyskytuje třeba jasoň dymnivkový, kobylka sága nebo střevlík uherský," vyjmenoval Kmet. Pro turisty se nic nemění.

Ochránci přírody nedávno také zpracovali plán péče o Národní přírodní památku Stránská skála, která se nachází v katastru brněnské Slatiny. „Důležitou součástí zdejší fauny jsou bezobratlí vázaní na stepní a skalní stanoviště, jejichž zástupcem je kudlanka nábožná," zmínili ochránci v dokumentu.

Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit i zcela novou národní přírodní památku Soutok a národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy. Dva roky od oznámení návrhu platí předběžná ochrana území. „Dohoda na změně hospodaření s Lesy České republiky není prosaditelná, dokud tam nebude zřízené chráněné území,“ podotkl ředitel jihomoravské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny Stanislav Koukal.

Vizualizace dálnice D52. Ilustrační foto.
Dostavba dálnice na Vídeň: čtvrt století bez posunu a přibývají další komplikace

Mluvčí státních lesů Eva Jouklová uvedla, že podnik hospodaří s velkým respektem k přírodě a v souladu se zákony. „S vyhlášením maloplošných zvláště chráněných území souhlasíme, pokud se naplní jejich definice,“ oznámila.

Mluví se i o možném vzniku chráněné krajinné oblasti Soutok. O ochraně soutoku Moravy a Dyje jednal v červenci na jihu Moravy i ministr životního prostředí Richard Brabec. S rozhodnutím o vzniku chráněné krajinné oblasti nebo menších územích pomůže rozhodnout nová socioekonomická studie, která posoudí klady a zápory obou řešení na samosprávy místních obcí.