„Uvědomuje si, že ke zdražování muselo dojít, ale jeho míra a tempo jsou jednoduše neudržitelné. V porovnání s cenami kolejí na jiných univerzitách jsme na tom zdaleka nejhůř. Proti tomuto kroku přirozeně vznikla petice, kterou za méně než týden podepsalo 1044 lidí. Tito studenti jasně vyjádřili svůj názor, že jsou nespokojeni s cenami kolejí, čemuž nasvědčuje i nedávný průzkum Studentské komory Akademického senátu, ve kterém drtivá většina ubytovaných řekla, že cena ubytování neodpovídá jejich kvalitě. V hodnocení se shodují studenti napříč všemi kolejemi i příjmovými skupinami. A proto logickým a legitimním vyústěním této petice a nespokojenosti je toto čistě apolitické shromáždění, na kterém jsme my studenti přišli slušně, kultivovaně, ale velmi jasně vyjádřit svůj názor, jako se v uvědomělé demokratické společnost patří," uvedl Martin Mikloš z Iniciativy Za dostupné koleje, která demonstraci svolala.

Studenty Masarykovy univerzity totiž čekalo v novém roce podle jejich slov nepříjemné překvapení. Poté, co univerzita v létě zvýšila kolejné o čtyřiatřicet procent, koleje od února zdražily o dalších patnáct procent. Ubytovací komise navíc schválila od července další zdražení, a to o deset procent. V obou dvou případech je navíc univerzita odůvodnila růstem cen energií. Zatímco na začátku loňského roku tak stálo lůžko na kolejích v průměru 122 korun na den, po červencovém zdražení bude o dvaasedmdesát korun dražší. Studenti si tak stěžují na zdražení o téměř dvě třetiny za necelé dva roky. Ministerstvo financí navíc odhaduje inflaci pro rok 2023 na deset procent. Ubytovaní by tak mohli za rok za lůžko zaplatit průměrně o pětasedmdesát procent více, než tomu bylo před dvěma lety.

Studentské bydlení - Ilustrační foto
Dražší koleje pro studenty v Brně: vysoké školy zdražují až o třetinu

Podle mluvčího Masarykovy univerzity Radima Sajbota se však jedná o dvě různé vlny zdražování, které nelze slučovat. „V létě loňského roku došlo k prvnímu navýšení cen kolejného takřka po třech letech, přičemž toto zvýšení bylo zapříčiněno extrémním nárůstem cen energií. Vedení univerzity se však rozhodlo nepřenášet nárůst cen energií na studenty v plné výši a rozdíl mezi cenou energií a novou cenou kolejného uhradilo ze svých rezerv částkou minimálně šedesát milionů korun. Univerzita také dříve deklarovala, že bude-li se cena kolejného v tomto akademickém roce měnit, stane se tak nejdříve po novém roce, a to maximálně pouze o inflaci na základě takzvané inflační doložky, která je součástí každé smlouvy o ubytování,“ sdělil Sajbot s tím, že ceny samotného kolejného se budou upravovat až od příštího akademického roku, a to o zmíněných deset procent.

Připomněl, že ceny energií stouply od roku 2019 o 280 procent. „Další zvýšené náklady očekáváme i letos. Ke zdražení jsme tedy přistoupili z důvodu udržení provozu kolejí a menz a vyrovnaného hospodaření, které jako veřejná vysoká škola musíme naplňovat. Během pandemie covidu jsme odpouštěli studentům až sedmdesát procent ceny kolejného, a tudíž hradili ztráty v desítkách milionů korun. Souběžně s pokrytím ztrát kolejí jsme investovali do jejich rekonstrukcí a oprav. Například koleje Vinařská prošly komplexní rekonstrukcí všech tří bloků, přičemž jen rekonstrukce bloků A1 a A2 Masarykovu univerzitu stála přes sto milionů korun. Letos jsou na řadě rekonstrukce kolejí Mánesova za pětadvacet milionů korun a v plánu je také celková rekonstrukce kolejí Kounicova za 250 milionů v roce 2024. Celkově se jedná o investice ve výši několika set milionů korun, přičemž celkové navýšení kolejného od roku 2019 je v průměrné částce sedmapadesát korun na lůžko za den," prohlásil Sajbot.

Studenti si stěžují i na hygienické podmínky na kolejích.
Kritika zdražování na kolejích v Brně: nájem přes 5 tisíc, v noci vypnuté topení

Studentům se však také nelíbí, že zápis z listopadového zasedání ubytovací komise, která únorové navýšení kolejného v rámci inflační doložky schválila, univerzita zveřejnila přibližně deset dnů před plánovaným navýšením kolejného, kdy studenti od Správy kolejí a menz obdrželi stručný e-mail. Výše ubytovacího stipendia navíc zůstává i po mnoho let stejná a aktuálně nepokryje ani jedno měsíční kolejné. Studenti přitom upozorňují, že většina pokojů na kolejích je velmi úsporná. Nemá vlastní koupelnu, ani kuchyňku a na pokojích je zima.

Výše roční inflace však Český statistický úřad zveřejňuje obvykle až v lednu. Do té doby tedy nebylo jasné, kolik inflace bude činit. Vedení univerzity se však v rámci snížení ekonomického dopadu na studenty rozhodlo nepožadovat plnou výši inflace, ale zastropovat ji na patnácti procentech. V ubytovací komisi, která zasedala v listopadu, byli zastoupení také studenti a o nárůstu ceny kolejí byly informovány kolejní rady během pravidelného jednání. Prostředky, ze kterých se vyplácí ubytovací stipendium, má navíc v kompetenci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a přesná výše tohoto stipendia se vypočítává podle celkové výše dotace ministerstva a počtu žadatelů.

Restaurace, jídlo - Ilustrační foto
Zdražování ubytování na kolejích? Studentům v Brně provětrají kapsy také menzy

„Aktuálně se výše ubytovacího stipendia pohybuje okolo 3 100 korun za semestr, přičemž celková částka vyplacená Masarykovou univerzitou na ubytovacích stipendiích v loňském kalendářním roce činila víc než 102 milionů korun. Studenti mohou dosáhnout také například na sociální stipendium, jehož výše je stanovená zákonem a v tomto kalendářním roce činí 4 325 korun měsíčně. Masarykova univerzita navíc prostřednictvím stipendia pomáhá studentům, kteří se ocitnou v náhlé tíživé životní situaci,“ sdělil Sajbot s tím, že studenti se nemusejí obávat dodatečného vyúčtování.

Petice požaduje zrušení tohoto i následujícího navýšení kolejného, minimálně však zastropování inflační doložky tak, aby i v příštím roce nedosáhla dvouciferného čísla. „Žádáme, aby bylo únorové zdražení přehodnoceno, žádáme, aby bylo i další zářijové desetiprocentní zdražení zrušené a aby inflační doložka, na základě které k němu dochází, byla zastropovaná na nižší než patnáctiprocentní hranici," nechal se slyšet Mikloš.

Vedení Masarykovy univerzity se však rozhodlo požadavky studentů nevyslyšet, neboť navrhované způsoby řešení jsou podle ní neproveditelné. „Ubytovací stipendium je vypláceno z prostředků poskytnutých ministerstvem školství a není v silách univerzity sanovat tento dlouhodobě nízký příspěvek ze strany státu. Navíc navýšení ubytovacího stipendia pouze pro studující, kteří jsou ubytováni na kolejích, není možné, neboť bychom vytvářeli nerovné prostředí mezi našimi studenty, kteří bydlí v nájmu, a zlomkem vybraných studentů, kteří získali ubytování na kolejích. Na Masarykově univerzitě studuje přes třicet tisíc studujících, přičemž na kolejích jsou ubytovány jen necelé čtyři tisíce z nich. Většina se tedy nějakým způsobem podílí na tržním nájemném,” uvedl Sajbot.

Demonstraci se Iniciativa Za dostupné koleje rozhodla svolat po pozdní reakci předsedy ubytovací komise Břetislava Dančáka na petici s více než tisíci podpisy, neochotě vedení univerzity k dřívějšímu termínu mimořádné schůze komise, kde by byla tato petice projednána, a rozhodnutí autory petice na tuto schůzku nepozvat. Ti se tak rozhodli poté, co kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová označila všechny body petice za neodůvodněné a zamítla ji.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Sexuální obtěžování na Masarykově univerzitě? Škola to neřeší, tvrdí studentky

Univerzita cenu kolejného považuje za významnou a diskuzi považuje za důležitou, svolání demonstrace však za stávajících okolností nepovažuje za korektní. „O jejím svolání bylo rozhodnuto již před jednáním, které v této věci nabídl a inicioval příslušný rezortní prorektor. Tato nabídka věcného dialogu ze strany zástupce vedení univerzity bohužel u protestujících nepadla na úrodnou půdu. Vedení by v této situaci zároveň považovalo za žádoucí, kdyby svolavatelé demonstrace v prvé řadě kontaktovali studentské zástupce v ubytovací komisi, své studentské zástupce v kolejních radách, eventuálně své volené zástupce v Akademickém senátu. Nic z toho, pokud je nám známo, se nestalo, což považujeme za nešťastné a politováníhodné. Veřejný protest či demonstrace je legitimním prostředkem vyjádření nesouhlasu v situaci, kdy jsou všechny jiné možnosti jednání vyčerpány. Zde je ovšem demonstrace krokem de facto prvním,” sdělil Sajbot.

Masarykova univerzita v Brně, ilustrační foto
Genderově neutrální toalety na brněnské univerzitě? Dodržujme normy, řekl děkan

Studenti však na demonstraci deklarovali, že není jejich cílem na univerzitu útočit. Je však povinností dát jejich postoj najevo. „Rozumíme, že kvůli těžké situaci a vysoké inflaci muselo ke zdražování dojít. Musíme si však zároveň uvědomit, kam až tento nepříznivý stav může dospět. Když si shrneme brutální zdražování všeho od potravin, drogerie, cestování, dopravu až po zájmové kluby a kroužky a připočítáme k tomu budoucí více než sedmdesátiprocentní navýšení cen za ubytování, zjistíme, že mnozí studenti mohou mít naráz vážný problém. Rodiny, které zdražování citelně zasáhlo, si jednoduše nebudou moci dovolit posílat svoje děti na školy do Brna nebo do Prahy. Musíme si současně uvědomit, že se nebavíme o nízkopříjmových rodinách, tato situace zasahuje i střední třídu, která si nemůže nárokovat takové schémata pomoci. Masarykovy univerzita tím může nejen přijít o mnoho talentovaných studentů, ale současně si nebudou moci dovolit studovat na tak prestižní univerzitě, jakou tato univerzita je," dodal Mikloš.