Kouř z podobného topiva vydává obvykle hrozný zápach, kvůli kterému je viník snadno odhalitelný. Úředníci z odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností mohou po změně zákona od začátku roku kontrolovat, čím si lidé přitápí přímo doma v kotlích. A to na základě podnětů obyvatel.

Na jihu Moravy však v okresních městech podnikli jen několik kontrol. Ve Znojmě čtyři a ve všech případech bylo vše v pořádku.

V Břeclavi zatím jedinou. I tam se obešla bez postihu. „Obyvatelé nám doručili tři oznámení. Možnost kontrolovat kotle se odvíjí od závažnosti podezření, které je složité důkazně prokázat,“ prohlásil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

4
kontroly kotlů v domácnostech letos podnikli úředníci znojemského odboru životního prostředí. Vše bylo v pořádku

Třeba ve Vyškově úředníci do terénu ještě nevyrazili. „Je nutná písemná stížnost. Stěžovatel by měl doložit důkaz. Ideálně v podobě videonahrávky. Vstoupit do domu lze až po dvou a více stížnostech od různých lidí, aby se zamezilo vyřizování sousedských sporů,“ odůvodnil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Lidé nevhodnými palivy riskují pokutu až padesát tisíc korun. Se začínajícím podzimem Kočí předpokládá zvýšení počtu kontrol. Podnikat je mohou i pracovníci České inspekce životního prostředí.

Kvůli začínající topné sezoně se zvyšuje i riziko smogu. Začalo dříve než obvykle. „Domácí topeniště produkují silně rakovinotvorný benzo(a)pyren a jsou v celém Jihomoravském kraji,“ upozornil náměstek krajského hejtmana Martin Maleček.

To potvrdil i Robert Skeřil z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. „Domácí kotle jsou největší producenti rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, i když je kvůli častějšímu topení na plyn situace trochu lepší než dříve,“ konstatoval Skeřil.

Ke zlepšení kvality ovzduší přispívají rovněž novější kotle. Jen na Blanensku má díky příspěvkům z kotlíkových dotací ve výši osmi milionů korun nový kotel 120 domácností.

Další šanci na dotace mají Jihomoravané od šestnáctého října.

MICHAL HRABAL
JIŘÍ KRÁL