Žadatele čeká oproti předchozím dvěma vlnám jedna změna. „Nebude se podporovat koupě automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu. Ostatní pravidla se nijak zásadně nezmění,“ řekl náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Dotace má pokrýt pětasedmdesát až osmdesát procent nákladů na nákup nového kotle. Jednotlivec může získat maximálně 127 500 korun. Krajští radní počítají s tím, že na dotace se vyčerpá částka až ve výši 134 milionů korun.

Cílem tohoto dotačního programu je snížení emisí z vytápění domácností. Podle obchodního ředitele firmy Thermona, která vyrábí kotle, Milana Kubíčka, je pro zlepšení kvality ovzduší nejvhodnější plynový kotel. „I ten nejmodernější kotel na pevná paliva je méně ekologický než plynový kotel. Při spalování plynu nevznikají emise pevných částic,“ vysvětlil.