Odpad ze staveb je ale zároveň tím, který se daří nejlépe znovu použít. Zatímco v roce 2014 stavebníci zrecyklovali osmadevadesát procent z roční produkce, vloni to bylo už sto patnáct procent. Do kraje ho totiž přivezli z jiných regionů. S produkcí suti souvisí i vyšší počet stavebních povolení. „V roce 2015 úřady vydaly necelých jedenáct tisíc povolení, což je meziročně o dvanáct procent více," informovala Milada Jonášová z brněnské pobočky statistického úřadu

Největší část stavebního odpadu zastupuje zemina a kamenivo. Jsou jich skoro tři čtvrtiny. Jejich recyklace ale není tak složitá. Mohou se použít například při opravách pozemků nebo jako podklad pro nové stavby. I to má ale své úskalí, problém jsou příměsi. „Musíme je nejdříve oddělit. Mezi nežádoucí příměsi, které nelze recyklovat, patří například různé plasty," popsal Martin Vajdík, ředitel společnosti Dufonev, která provozuje skládku v brněnských Černovicích.

Značný podíl mají i odpady z rekonstrukcí a přestaveb. „Vznikají také při demolicích starých budov," vysvětlil Jan Karpíšek z firmy Autodoprava Karpíšek, která se zabývá svozem stavebního odpadu.

Stavební odpad
∙ v roce 2015 vyprodukovaly firmy v Jihomoravském kraji skoro tři miliony tun stavebního odpadu
∙ v roce 2014 byla odpadu jen polovina
∙ o desetinu zároveň stoupl počet vydaných stavebních povolení
∙ mezi stavební odpad se započítává například také zemina z výkopových prací, která se často používá na rekultivaci

V Jihomoravském kraji v minulosti dělníci zbourali například sedmipodlažní hotel Dukla v Blansku či zchátralý hotel Přehrada v brněnských Kníničkách. Tato suť se recykluje hůře než jiná. Jedná se především o cihly, střešní tašky a beton. „Abychom je mohli zpracovat, musíme je nejprve rozdrtit. K tomu potřebujeme pořád silnější a modernější techniku," uvedl geolog Martin Plch z těžební společnosti Písek Žabčice, která se recyklací odpadu ze staveb zabývá.

Do celkových statistik se ale nepočítají černé skládky, kde se majitelé odpadu zbavují nelegálně. „Přesná čísla krajský úřad neeviduje. Jedná se totiž o protiprávní stav," vysvětlila mluvčí jihomoravského kraje Eliška Holešinská Windová.

Pokud lidé nelegální skládku najdou, mohou ji nahlásit například v mobilní aplikaci Zmapuj to. V kraji už přes ni uživatelé nahlásili takřka 1100 míst od spuštění projektu v roce 2012.

BARBORA TICHÁ

MICHAL RAPCO