Hlavním účelem Noci kostelů je přiblížit lidem křesťanství a historii. Na Blanensku se lidem otevře osm kostelů, na Vyškovsku třináct. Akce se v republice koná podesáté.

Do blanenského kostela mohou návštěvníci zamířit již ve tři hodiny odpoledne, kdy ve farním areálu začíná program pro děti. „Připravili jsme hry o historii kostela i výtvarnou dílnu,“ přiblížil Kaňa.

Blanenská farnost byla mezi prvními, které se Noci kostelů v zemi zúčastnily. Součástí programu je i varhanní meditace nebo bohoslužba pro děti.

Noc kostelů
Blanensko: 8 kostelů
∙ Blansko, Křtiny, Adamov, Sloup, Ostrov u Macochy, Zbraslavec, Benešov u Boskovic, Šebrov-Kateřina

Vyškovsko: 13 kostelů
∙ Vyškov, Rousínov, Nemotice, Heršpice, Šaratice, Otnice, Křižanovice u Bučovic, Bošovice, Studnice, Ivanovice na Hané

Ve Sloupu na Blanensku pořádají akci pošesté. Do kostela Panny Marie Bolestné většinou dorazí zhruba 250 návštěvníků. „Letos je součástí i výstava fotografií a dokumentů o kněžích, kteří zde působili. Populární je návštěva jižní věže kostela,“ uvedl sloupský farář Karel Chylík.

Ve Vyškově zpřístupní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Nejsvětější Trojice v městské části Dědice. „Ve Vyškově je Noc kostelů podeváté. Nejvíce lidí přišlo, když byla spojená s Nocí muzeí. To se dveře nezavřely. Jednalo se ovšem pouze o jeden ročník,“ zavzpomínal vyškovský jáhen Jiří Štreit.

Největším kladem Noci kostelů je podle něj možnost otevřít chrámy všem lidem. „Kvůli zlodějům je nemůžeme nechat stále otevřené. Je dobře, že to jde prostřednictvím těchto akcí. Náš kostel je navíc nejstarší budovou ve Vyškově. A v historii města sehrál důležitou roli,“ upozornil Štreit.

Myšlenka Noci kostelů je blízká i Marii Růžičkové z Ráječka na Blanensku. „Líbí se mi to, ale neúčastním se. V Ráječku kostel nemáme. Jezdím do Rájce, tam se však akce nekoná,“ řekla žena.