Blanka Pokorná ze Znojma dodnes vzpomíná, jak ji ještě dlouho po ukončení střední školy děsily derivace a integrály. Proto se bojí, že její dcera nezvládne povinnou maturitu z matematiky. „Na gymnázium chce kvůli studiu jazyků. Sama si vzpomínám, jak je středoškolská matematika těžká,“ řekla.

Že jsou její obavy odůvodněné, potvrzuje třeba ředitel znojemské odborné školy v Přímětické ulici Libor Hanzal. Podle něj není úroveň výuky matematiky na základních školách dobrá. „Žáci k nám přicházejí naprosto nepřipravení. Jejich znalosti jsou samozřejmě v porovnání s gymnazisty nesrovnatelné. Obávám se, že zkoušky budou pro naše studenty Waterloo,“ shrnul Hanzal.

Právě učilištím, která zápasí s nezájmem žáků o řemesla, ale může povinná matematika u maturit pomoci naplnit opomíjené obory, o které je na trhu práce zájem. Odstraší ty, kdo na středoškolské učivo nemají. Myslí si to ředitel gymnázia a střední odborné školy v Mikulově na Břeclavsku Stanislav Svoboda. „Nyní jsou gymnázia a střední školy přeplněné. Nově by měl nastat přirozený výběr. Doufám, že studenti posílí řemeslné obory,“ uvažoval Svoboda.

Maturita z matematiky
• Povinná maturita z matematiky začne se školním rokem 2021/2022 u studentů gymnázií a lyceí, studenti ostatních středních škol ji budou skládat až následující rok.
• Zkoušku nemusí skládat studenti uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů.
• Podle údajů společnosti CERMAT byla loni úspěšnost jihomoravských maturantů z matematiky 79,4 %. Přihlásilo se k ní 26,7 % z celkového počtu krajských maturantů.

Povinná maturita nevadí ředitelům gymnázií, chtějí ale sladit termíny. „Vnímám to tak, že změna měla nastat ve stejný okamžik,“ podotkl třeba ředitel znojemského gymnázia Jiří Peroutka. Asociace ředitelů gymnázií chce dokonce jednotný termín novinky prosadit ústavní stížností.

Schválení povinné maturity z matematiky přivítali odborníci. Předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát míní, že úroveň zkoušky z tohoto předmětu musí být pro všechny stejná. „Čím dál víc žáků odborných škol totiž pokračuje ve studiu na vysokých školách,“ připomněl.

Jeho názor sdílí konzultant s letitou praxí ve školství Miloslav Hubatka. „Kvalita maturit by měla být garantovaná a výstup měřitelný,“ připomněl Hubatka.

Význam matematiky pro další studium i život zdůraznil také laureát Prémie Otto Wichterleho Jan Hladký. „Studenti by měli umět nejen mechanicky počítat, ale hlavně logicky myslet a analyzovat data,“ upozornil.