„Ve sboru jsou čtyři soutěžní družstva a dvě družstva volnočasovek. Kromě soutěží děti jezdí na letní a zimní tábory pořádané sborem, výlety, soustředění, exkurze, každoročně pro ně organizujeme přechod Pálavy nebo třeba sjíždění Dyje,“ uvedl kronikář sboru Radim Bednář.

Družstva mladých hasičů sbírají úspěchy na soutěžích v uzlování i v požárním útoku. Na tratích se ale neztrácejí ani ženy z Poštorné a družstvo mužů, které několikrát ovládlo Břeclavskou hasičskou ligu.

Zásahová jednotka loni podle statistik vyjela pětadvacetkrát. Hasiči toho ale mají na starosti daleko více. „Pomoc při mimořádných situacích, kácení stromů, čištění studní, práce ve výškách, jakákoliv pomoc občanům, pořádání kulturních akcí a soutěží v požárním útoku dětí i dospělých a spolupráce se sborem rakouských hasičů,“ vypočítal Radim Bednář.

Tři zhoubné požáry

Sbor dobrovolných hasičů v Poštorné patří v regionu k těm nejstarším a nejpočetnějším. Tamní obyvatelé spolek založili již 17. prosince roku 1882. Tehdy se Poštorná ještě jmenovala Unter Themenau a kromě požárů ji několikrát do roka ohrožovala také velká voda z Dyje. „Zemský výbor ale zpočátku nepovažoval zřízení hasičského sboru za důležité. Teprve po třech zhoubných požárech po žních, uhoření jednoho občana a shoření pěti domů se po uspořádání sbírky vybralo 198 zlatých, za které se pořídily dvě stříkačky,“ uvedl kronikář sboru Radim Bednář. V počátcích se k hasičům hlásilo dvanáct lidí, dnes spolek čítá 117 aktivních členů.

Sbor sídlí ve zbrojnici postavené v roce 2006. Hasiči uvnitř mají k dispozici vozidla Tatra CAS 20-S2R, Tatra 815 CAS 32, Ford Transit, Ford Ranger, VW LT-35 a také člun Honda Marine T35. A plány do budoucna? „Udržování dobrých vztahů s občany, prohloubit už tak dobrou spolupráci s hasiči Rakouského Zwentendorfu a opět navázat kontakt s hasiči z rakouské vesnice Reintal,“ shrnul Radim Bednář.