Kryštof se přestal objevovat ve fotopastech a ani v zimě nenašli dobrovolníci, zoologové a myslivci žádné průkazné stopy ve sněhu. Podle Duľy můžou být příčiny zmizení rysa různé. „Například ho mohl někdo upytlačit nebo otrávit. Mohl se také srazit s autem. Vzhledem k tomu, že je mladý a v krasu neměl samici, nevylučujeme ani jeho přesun na jiné území," vyjmenoval možnosti Duľa.

Podle mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolíny Šůlové jsou informace o pohybu šelem důležité kvůli jejich ochraně. „Slouží  třeba k vytipování míst, kde je pro ně potřeba zabezpečit průchod přes silnice zabezpečit," uvedla Šůlová.

Vědci i ochránci přírody proto prosí veřejnost o pomoc. Žádají o informace o jeho možném výskytu, ať už co se týká stop, nálezu stržené kořisti nebo přímého pozorování. Vyskytovat se může kdekoliv v širší oblasti Moravského krasu, Drahanské vrchoviny a navazujících pohořích. Pozorování lze zasílat na e-mail stopy@selmy.cz.

Výskyt rysa ostrovida v Moravském krasu byl poprvé po delším období zdokumentován na podzim 2016. Kryštof, si v krajině našel své vlastní teritorium. Pro účely sledování byl mladý samec v červnu 2017 odchycen a vybaven GPS obojkem. Výzkumníci následně získali unikátní údaje, například zjistili, že velikost ročního okrsku Kryštofa přesáhla 360 kilometrů čtverečních.

Rys Kryštof se kromě intenzivního turistického ruchu adaptoval i na frekventované silnice, které přešel během sledování nejméně 673krát. Oblíbenou kořistí byl jednoznačně srnec, alternativou ve čtyřiadvaceti procentech případů muflon.