Kriticky ohrožený brouk krasec dubový je jedním ze vzácným živočichů, kteří se vyskytují v oblasti soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku. Zhruba šest tisíc odborníků a milovníků přírody však v prohlášení varuje před poklesem přírodní rozmanitosti v oblasti. Vyzývají k urychlenému vyřešení ochrany unikátních území v takzvané Moravské Amazonii.

Vědci výzvu zaslali premiérovi Andreji Babišovi i ministrům zemědělství Miroslavu Tomanovi a životního prostředí Richardu Brabcovi. „Situace v Moravské Amazonii je tristní. Státní podnik Lesy České republiky dlouhodobě a systematicky likviduje přírodní hodnoty, které zákony stejného státu výslovně chrání,“ řekl předseda České společnosti entomologické David Král.

Hazardoval se svým životem i životem všech na silnici a kolem ní. Policisté minulý týden dopadli nebezpečně ujíždějícího motorkáře.
Konečně ho dopadli. Nebezpečný jezdec se vysokou rychlostí řítil i kolem dětí

Podle mluvčí státních lesů Evy Jouklové je současný stav Soutoku výsledkem třísetletého cíleného lesnického hospodaření, ve kterém státní podnik pokračuje. „O veškerých zásazích a způsobu hospodaření na Soutoku pravidelně jednáme s orgány ochrany přírody. Zalesňujeme téměř výhradně dubem letním. Na loukách vysazujeme solitérní stromy, které do budoucna nahradí odumírající,“ sdělila.

Jednou z nejdůležitějších skupin pro Soutok je hmyz vázaný na stromy. „V minulosti se v území hospodařilo trochu jinak, tyto druhy měly ideální podmínky, dnes jsou lesy tmavší a hlavně kvůli intenzitě těžeb staré porosty mizí. Typický je tesařík obrovský, který je ohrožený úbytkem starých osluněných dubů,“ zmínil zoolog Pavel Dedek.

MALÁ ÚZEMÍ

Pomoci má vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území. „Je nutné pro ně najít shodu s Lesy České republiky, které se zvýšení ochrany dlouhodobě brání,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

Odborníci kritizují, že proces ochrany Soutoku trvá už několik let a stále není viditelný posun. „O ochraně lužních lesů se jedná už od minulého století. Napřed tu měla vzniknout chráněná krajinná oblast. V roce 2011 vláda rozhodla, že zde mají být vyhlášena menší chráněná území. Návrh jejich soustavy existuje od roku 2014. Dodnes nevzniklo ani jediné,“ podotkl předseda České společnosti pro ekologii Robert Tropek.

Zástupci státních lesů nyní sdělili, že s vyhlášením maloplošných zvláště chráněných území souhlasí, pokud se naplní jejich definice. „Rádi se v nejbližší době setkáme se zástupci vědecké obce a iniciativ,“ oznámila Jouklová.

Město Brno získalo stavební povolení na výstavbu koncertního sálu Janáčkova kulturního centra, které už má hotovou hrubou stavbu podzemních garáží.
Nový sál v Brně je o krok blíž. Janáčkovo kulturní centrum má stavební povolení

Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a Národní přírodní památky Soutok. „Společně zajistí ochranu nejcennějších částí tohoto území. Jejich vyhlášení očekáváme přibližně do dvou let,“ přiblížila Pospíšilová.

Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky navíc zpracovávají socioekonomickou studii, která vyhodnotí dopady případného vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok. „Její dokončení předpokládáme do konce tohoto roku. S výsledky obce seznámíme,“ sdělila mluvčí ministerstva.

Unikátní druhy Moravské Amazonie:

• Dutiny listnatých stromů obývají specifičtí brouci. Mezi chráněné druhy patří zlatohlávek skvostný, páchník hnědý a zdobenec proměnlivý či tesařík obrovský.
• Soliterní staré stromy na Soutoku obývá i jeden z nejvzácnějších mravenců Evropy mravenec lužní.
• V tamních tůních je zastoupeno 12 druhů obojživelníků z celkových 21, které se vyskytují v České republice, třeba kuňka obecná, skokan ostronosý.
• V nejvlhčích částech rostou vlhkomilné druhy bylin jako sněženka podsněžník, kosatec žlutý nebo vzácná bledule letní.