V roce 1976 sbor pořídil cisternové vozidlo a pokoušel se postavit novou zbrojnici. K cíli se přiblížil ale až v roce 1999, kdy se naskytla příležitost odkoupit bývalý autoservis. O rok později se nadšenci dočkali otevření nové zbrojnice za účasti představitelů obce i devíti sborů z okolních vesnic. Slavnostní den provázela ukázka starší i současné hasičské techniky.

Další léta poznamenala velká voda, při které pomohla pořízená čerpadla. Užitečná byla při povodních v roce 1997 v Mikulčicích a v roce 2002 v Litoměřicích. Tam zasahovalo šest mikulčických hasičů při čerpání vody ze zaplavených podniků a čistírny odpadních vod.

Jednotka hasičů z Mikulčic se schází pravidelně každou neděli kvůli údržbě svěřené techniky i zbrojnice. Radost má z nového vozu. „V letošní roce se nám podařilo díky podpoře obce získat dotaci na nákup nového automobilu na rok 2019. Doufám, že nový automobil přiláká do sboru dobrovolných hasičů příslušníky mladé generace,“ vzkázal starosta mikulčických hasičů Jaroslav Bolfík.

Mikulčičtí hasiči jsou u všeho dění v obci. „Za zmínku stojí pořádaní plesů nebo oslavy dne dětí. Pořadatelskou službu zajišťujeme i při dalších kulturních akcích,“ dodal starosta.