Jak již Brněnský deník Rovnost informoval, současný majitel areálu zvažuje zbourání všech chátrajících budov. „Komise přijala usnesení, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s plošnou demolicí všech budov areálu Mosilana a naopak má zájem na zachování některých́ objektů tak, aby se neztratila autenticita a identita místa,“ potvrdila mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Rozhodnutí komise je podle ní pouze deklaratorní, pro majitele areálu tedy není závazné. Městská část chce s majitelem dále jednat. Majitelem areálu je společnost Financial Consortium. „Chceme přeměnit zbytky průmyslového areálu na moderní obytnou čtvrť,“ uvedl již dříve manažer projektu Ladislav Všetečka.

Všetečka zároveň doplnil, že finální budoucí podobu areálu bývalé Mosilany určí až nový územní plán. „Chtěli bychom v budoucnu, aby areál navazoval na Chytrou měststkou čtvrť Špitálka. Už v naší ověřovací studii se snažíme o revitalizaci vodoteče Svitavského náhonu a jeho zapojení do veřejného prostoru tak, aby sloužil všem. Stejně tak chceme otevřít prostranství kolem kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie formou parkové úpravy," nastínil plány Všetečka.

Podle něj je většina současných budov ve špatném stavu po desítkách let chátrání. Žádná není památkově chráněná.

Proti kompletní demolici všech budov bývalé Mosilany se již dříve ohradil nově vzniklý spolek odborníků Za Brno. Spolek tvrdí, že mnohé budovy odkazují k průmyslové minulosti Brna a jejich zbourání by zničilo část historie města. Otevřený dopis s prosbou o zachování některých budov pak vedení města poslali nejen členové spolku, ale i potomci rodiny Tugendhat, jejíž továrny rovněž sídlily v dotčeném areálu.