Na třech skládkách mezi obcemi je nashromážděno 210 tisíc tun odpadu. „Rozsah škod byl obrovský. Odpad z demolicí staveb a porostů jsme prozatímně ukládali na třech provizorních místech v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Podle zákona by měly odpad likvidovat obce na vlastní náklady. „Likvidaci spouště, která svým rozsahem přesahuje území obcí, nemají šanci ze svých rozpočtů zaplatit. Ministerstvo životního prostředí proto prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vypsalo výzvu adresovanou krajům k předkládání žádostí o dotace. Právě na odstraňovaní odpadů, které vznikly v důsledku tornáda. Musíme obcím pomoci,“ ujistil hejtman Grolich.