Nádrž zvětší svůj objem celkem o devět milionů kubíků vody. „Pět milionů bude určených pro závlahy, zbylá část na zavodnění lužních lesů hlavně v oblasti Soutok. Tuto část ohrožuje sucho už třetím rokem. Nedostatkem vody trpí i Lednické rybníky,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Díky navýšení hladiny bude bezpečnější i plavba lodí po Nových Mlýnech.

Povodí Moravy plánuje zadržet vodu především na jaře z tání a pak z celoročních srážek. „Nepředpokládáme, že by měly být se zvedáním hladiny problémy,“ sdělil Gargulák.

S plánem však mají problém ornitologové. Bojí se poškození ptačí oblasti. Střední nádrž je součástí chráněných oblastí Natura 2000. „Zvýšení hladiny střední nádrže by mělo za důsledek zaplavení ostrovů s hnízdními koloniemi,“ komentoval ornitolog Gašpar Čamlík z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.

Státní podnik počítá s úpravami hnízdišť vzácných ptáků. „Chceme upravit výšku některých hnízdišť, aby nezanikla, a zároveň vybudovat nová,“ přiblížil Gargulák.

Návrh změny manipulačních řádů, které mají umožnit hladinu vody v nádržích zvýšit, předali zástupci Povodí hejtmanu Bohumilu Šimkovi ve čtvrtek. Bude je schvalovat Krajský úřad Jihomoravského kraje. „Správní řízení se minimálně rok povleče,“ poznamenal hejtman.