Podívejte se, jaké projekty z jižní Moravy porotu zaujaly. Který z nich se vám líbil nejvíc? Rozhodli jste v anketě Deníku Rovnost, kterou najdete na konci článku. Její výsledky a další informace o projektech se dozvíte v tištěném vydání ve středu 12. října. Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu

Areál Cafe Fara v Klentnici

Adresa: Klentnice 166
Autor: Ing. arch. Marek Štěpán

Areál Cafe Fara v Klentnici.

Areál Cafe Fara v Klentnici leží na severním svahu Pálavy a sestává z několika objektů – staré fary, staré školy, dřevěné dostavby stodoly, nové saly tereny a lázní. Původní funkce budov jsou změněny, charakter a autenticita budov jsou však zachovány a navíc doplněny moderní dostavbou. Pozdně barokní budova fary z období vlády Josefa II. dostala zcela odlišnou náplň od té původní: namísto obydlí, kanceláře a zázemí faráře zde vznikla kavárna se zázemím a drobné etnografické museum, na místě bývalých chlívků stojí novostavba dřevěného penzionu.

Galerie Závodný

Adresa: Husova č.p. 1707, 69201 Mikulov
Autoři: Ing. arch. Štěpán Děnge, Ing. arch. Jakub Děnge

Galerie Závodný.

Zrodu soukromé Galerie Závodný předcházela dlouholetá sběratelská činnost v oblasti výtvarného umění. Výstavní program tvoří autorské výstavy českých i zahraničních umělců, v popředí zájmu stojí geometrické, minimalistické a konceptuální umění a tvorba českých autorů, kteří odešli do exilu. Mikulov je pozoruhodnou ukázkou rostlého urbanismu, který spolu s jedinečnou scenérií vápencovitých útvarů jižního úpatí Pavlovských vrchů vytváří jeden z nejmalebnějších obrazů jižní Moravy. Stavba Galerie Závodný je situována v místě nedochované původní zástavby bývalé židovské čtvrti. Pozemek s potenciálem nádherných průhledů uzavírá zástavbu do prostoru dnešního náměstíčka na nároží ulic Husova a Brněnská.

Liaporbetonové atriové domy

Adresa: Dlážděná ul., 641 00 Brno 41
Autoři: Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský, spolupráce Ing. arch. Adam Sirotek, Ph.D.

Liaporbetonové atriové domy.

Architektonickým konceptem rodinných domů se stala forma výtvarného díla, která plní funkci rodinných domů. Prostorově dispoziční řešení vyplývá z unikátní technologie litého pohledového a tepelně izolačního betonu. Použitý materiál a jeho vlastnosti umožňují vytvořit čistou minimalistickou formu bez opticky zatěžujících detailů. Všechny funkce a technologie jsou jednoznačně podřízeny výtvarnému konceptu. Pozemek se nachází v lokalitě určené pro bydlení mezi rodinnými domy poblíž žebětínského hřbitova.

Polyfunkční dům Minská

Adresa: Minská ul., 616 00 Brno
Autoři: Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský, Ing. arch. Adam Sirotek, Ph.D., spolupráce Ing. Lukáš Poláček

Polyfunkční dům Minská.

Řadový dům v brněnské čtvrti Žabovřesky byl postaven podle projektu kanceláře Makovský & partneři. Úzká parcela, na které je objekt postaven, je typická pro zástavbu této čtvrti. Parcela orientovaná podélnou osou k rušné městské třídě je důsledně zastavěna přes hlukové limity dané městskou dopravou i problematickou šířku 4.80 cm. Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění na dva objekty, uliční-čtyřpodlažní a vnitřní jednopodlažní. Obě části jsou propojeny světelným a komunikačním atriem.

Přístavba laboratoří a počítačového centra Czechglobe

Adresa: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Autoři: Miroslav Pospíšil

Přístavba laboratoří a počítačového centra Czechglobe.

Nový pavilon akademie věd svým hmotovým řešením i použitými materiály navazuje na stávající zástavbu. Budova má tvar kvádru, z něhož vystupuje směrem jižním prosklený blok skleníku, na severozápadní straně betonový blok trafostanice. Ta musí být z provozních důvodů vyčleněna z půdorysu stavby, aby její elektromagnetické pole neovlivňovalo citlivé přístroje uvnitř domu. Hlavní hmota je v parteru severovýchodní části „vyříznuta" a zmíněné nároží levituje ve výšce 3,5 m nad terénem. Důvodem pro tuto úpravu je ochranné pásmo kanalizačního kolektoru, který vede pod objektem. Pohledový beton zdůrazňuje ryze vědecký, strohý, praktický, odolný, trvalý charakter domu a je dominantním materiálem nejen na plášti budovy, ale také v interiéru.

Rodinný dům Rezkova

Adresa: Rezkova ul., Brno
Autoři: Ing. arch. Tomáš Pilař, Ing. arch. Vít Košťál, Akad. arch. Ladislav Kuba

Rodinný dům Rezkova.

Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu na malém svažitém pozemku s minimální šířkou leží na západním svahu v Masarykově čtvrti v Brně obklopen rodinnými domy a terasovými bytovými domy postavenými ve 20.století. Prostorovým základem domu je kvádr, ze kterého jsou „odebírány" jednotlivé hmoty. Největším „odebraným" objemem je vertikální átrium, které rozděluje dům na dvě části. Ostatní „odebrané" hmoty tvoří lodžie a terasy. Orientace obytných místností je na západ do údolí řeky a do átria uprostřed domu. Dům je opláštěný stínícím roštem, který zachovává tvar základního kvádru. Otvory v polotransparentním plášti jsou umístěny v návaznosti na vnitřní dispozice, plášť tvoří zábradlí lodžií a vymezuje prostor střešní terasy ve třetím podlaží.

Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu

Adresa: Vavřinec 81, Blansko
Autoři: Aleš Burian, Gustav Křivinka, Spolupráce: Lukáš Loudil - statika, Eva Wágnerová - sadové úpravy, Daria Křivinková – interiér

Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu.

Vstupní budova Punkevních jeskyní nahradila technicky i prostorově nevyhovující objekt z meziválečného období. Nová stavba zahrnuje vstupní halu a informační centrum pro návštěvníky, provozní a technické zázemí zaměstnanců, přístaviště výletních lodí i celkovou úpravu venkovních prostor. Z pohledu příchozích od Skalního mlýna je budova charakteristická svou nízkou měkce prohnutou střechou, která je hlavním charakteristickým prvkem návrhu. Tvar reaguje na požadavek investora, aby střecha odolala pádu kamene až 50 kg těžkého z okolních skalních stěn. Vícevrstvá konstrukce střechy bude ukončena vrstvou hlíny a kamení a plynule naváže na sousední výběžek. Vstupní průčelí je z velké části prosklené a je kryté výraznou konzolou se samostatnými betonovými sloupy. Průčelí končí krytou lávkou, zpřístupňující temný magický otvor, kterým se vstupuje do skalního masivu a dál až na dno propasti Macocha.
"Brána" do Moravského krasu byla navíc realizována formou architektonické soutěže, kterou Česká komora architektů dlouhodobě prosazuje jako nejkvalitnější a nejtransparentnější způsob výběru projektanta

Rekonstrukce vily Tugendhat v Brně

Adresa: Černopolní 45, Brno
Autoři: Ing. arch. Marek Tichý, doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., doc. Ing. arch. Ivan Wahla, doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Petr Řehořka

Rekonstrukce vily Tugendhat v Brně.

Nesnadným úkolem skupiny architektů bylo zrestaurování národní kulturní památky a památky UNESCO, světoznámé vily Grety a Fritze Tugendhatových od Ludwiga Miese van der Rohe do původní podoby z roku 1931. Díky rekonstrukci se odstranily nepůvodní stavební zásahy, navrátila se původní výšková silueta domu snížením atiky, zrekonstruovány byly také zahradní terasy a schodiště. Původní podobu dostal i interiér vily – zrestauroval se dochovaný a doplnil se chybějící vestavěný mobiliář s kopií půlobloukové jídelní stěny s opětovně nalezenými díly. Chybějící volně stojící nábytek byl doplněn kopiemi, textiliemi a interiérovou vegetací. Zprovoznění se dočkala i obnovená kotelna, vzduchotechnika a spouštění oken.

Zelný trh

Adresa: Zelný trh, Brno
Autoři: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina

Zelný trh.

Genius loci brněnského Zelného trhu je jedinečný existencí tří divadel na jednom náměstí – barokní Reduty, experimentálního Divadla Husa na provázku a každodenního improvizovaného představení trhovců a nakupujících. Cílem projektu bylo vytvořit důstojné a příjemné podmínky jak pro „herce" této každodenní hry, tak pro „diváky" – tedy nejen jeviště – jasně a přehledně vyřešenou plochu pro umístění stánků, ale i hlediště – lavičky, zákoutí, vodní prvky a stromy poskytující stín. Důraz byl kladen na kompaktnost řešení - jasný nekomplikovaný tvar centrální plochy náměstí je vydlážděn stávající přeskládanou žulovou kostkou a doplněn o starou již ochozenou dlažbu. Od chodníků je plocha oddělena pojízdným pruhem s charakterem kruhového objezdu, na kterém jsou soustředěna nezbytná stání pro automobily. Po obvodě náměstí jsou vysazeny v chodníkových litinových mřížích vzrostlé akáty doplněné lavičkami.