Skončit chce nejpozději ke konci června letošního roku, možná odejde i dříve. Záleží na datu nejbližší valné hromady. „Představenstvo Svazu vinařů České republiky tímto vyzývá členskou základnu k předložení návrhů kandidáta na prezidenta spolku," stojí na webu organizace.

Vítězný kandidát je následně do funkce prezidenta spolku zvolený prostou většinou hlasů oprávněných členů spolku přítomných na valné hromadě.