O nálezu jazýčku informovali v úterý. V České republice roste už jen velmi vzácně. Přímo v Podyjí nápadnou orchidej odborníci uvádějí v knihách z první poloviny dvacátého století. Naposledy Vratislav Drlík v Květeně Znojemska z počátku padesátých let. „Jazýček v této knize ale charakterizuje jako vzácný a pro svůj herbář již ani nesebral dokladovou položku. Od té doby o jeho výskytu na Znojemsku nejsou žádné zprávy. Botanici po něm na příhodných lokalitách marně pátrají od vzniku národního parku. Letos se ho ale podařilo objevit poprvé,“ řekla botanička Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Jazýček jadranský je až šedesát centimetrů vysoká orchidej. Rostlině se daří na teplých, ale polostinných místech, jako jsou například rozvolněné lesostepi, světlá místa listnatých lesů nebo jejich okrajů. Roste v severní Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, západním Maďarsku, Rakousku a na Slovensku.V době kvetení, na přelomu června a července, je nápadná svojí okolo půl metru vysokou lodyhou.

Účastníci floristického kurzu České botanické společnosti potvrdili výskyt řady dalších vzácných druhů. „Jako je například vítod hořký, kýchavice černá, jarva žilnatá nebo pryšec hranatý. Mnohé druhy se objevily na nových lokalitách, třeba kosatec různobarvý, hlaváč šedavý nebo třemdava bílá,“ vyjmenovala Reiterová.