Více než čtyřicetiletou tradici stylu malování „ornamentové babičky“ chce zachovat. Zkusí přidat navíc i něco ze svého umění. „Tím, jak teta Kašpárková malovala, se budu inspirovat. Mám i vlastní ornamenty, takže to tedy bude taková směsice stylů nás obou,“ prozrazuje.

Malování se doposud věnovala spíše jen v soukromí, kdy zdobila stěny pokojů pohádkovými bytostmi. „Zkoušela jsem to opravdu jen doma, různé tvary ornamentů jsem kreslila pouze do sešitů. Takto veřejně budu malovat poprvé,“ říká malérečka.

K tomu, aby se stala nástupkyní legendární stařenky, ji přivedla její matka. „Zeptala se mě, jestli bych nechtěla pokračovat ve zdobení kapličky já. Dokud teta žila, vůbec jsem o tom nechtěla slyšet. Neměla jsem zájem se jí do toho plést,“ vypráví žena.

Kaplička má životě lidí z horňácké Louky nezastupitelné místo. Když v obci dříve nebyl kostel, všichni se chodívali modlit k ní. Je dominantou vesnice a podle toho se ke svému poslání Jagošová i staví. „Snad mi budou všichni držet palce. Modlila jsem se k panence Marii, aby se mi kaplička dobře malovala,“ dodává s úsměvem výtvarnice.

Anežka Kašpárková se o kapličku starala padesát let. Jedinečnost stavby zdůrazňovala typickými modrobílými ornamenty.