Osm kusů výškové techniky jihomoravských hasičů je podle Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky za dobou životnosti. Jedná se o polovinu celkového počtu, kterým krajští hasiči disponují. Na obnovu jim však chybí peníze. Ministerstvo vnitra proto jedná s kolegy z resortu financí o navýšení rozpočtu.

Podle Rudolfa Kramáře z tiskového odboru profesionálních hasičů je nyní potřeba obměnit pět kusů výškové techniky. „Odhadujeme, že na výměnu potřebujeme přibližně 115 milionů korun,“ sdělil.

Problém se stářím automobilových žebříků a výškových plošin, které využívají i k záchraně a evakuaci lidí, mají hasiči v celém kraji. Nejstarší výškovou techniku mají na Brněnsku, Znojemsku a na Blanensku. „Nejvíce let ve službě je automobilová plošina na stanici v Boskovicích. Letos oslaví třicet let,“ zmínil Kramář. Podle předpisů mají auta s plošinami životnost šestnáct let.

I techniku s dřívějším datem výroby hasiči udržují v provozuschopném stavu. „Nemůžeme si dovolit vyjet se strojem, který by ohrožoval životy. Je to ale drahé a neefektivní,“ poznamenal Kramář. I když přiznal, že se technika už při práci zasekla.

Například velitel břeclavských hasičů Tomáš Havlík řekl, že výškovou techniku sice nemají nejnovější, ale ani nejstarší. „Navíc i kdybychom měli problém, kolegové z Hodonína mají asi dva roky úplně novou techniku, takže by nás v případě nutnosti zastoupili,“ sdělil.

Podle Kramáře dosluhují kromě výškové techniky i cisternové automobilové stříkačky nebo velitelské automobily. „Jedná se o celorepublikový problém,“ připustil. V Břeclavi mají tato auta podle Havlíka v nedávné době vyměněná.

Představitelé ministerstva vnitra o problému s penězi pro hasiče vědí. „Vznikl po masivních škrtech v rozpočtu po roce 2010/11. Vyjednáváme s ministerstvem financí o navýšení rozpočtu v oblasti investic i na nákup výškové techniky,“ sdělil Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Činnost profesionálních hasičů podporuje i Jihomoravský kraj. „Letos jsme pro ně vyčlenili 9,5 milionu korun,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Nejvíce peněz, konkrétně šest milionů, je určených na pořízení techniky a projekty ke zvýšení bezpečnosti a požární ochrany obyvatel a návštěvníků kraje.

Výšková technika hasičů na jihu Moravy:
-o co jde: automobilové žebříky a plošiny; hasiči je využívají k hašení u technických zásahů i záchraně a evakuaci lidí
-za dobou životnosti: 8 kusů, tedy polovina celkového počtu; aktuálně vyměnit potřebuje 5 kusů
-nejstarší kus: automobilová plošina v Boskovicích, letos už 30 let
-nejstarší výšková technika v kraji: na Brněnsku, Znojemsku a Blanensku
cena nové výškové techniky: kolem 20 milionů korun