Tisk přesného trojrozměrného modelu se navíc neomezuje pouze na srdce. „Existují specifické oblasti srdečních struktur, kdy potřebujeme detailní znalost 3D anatomie. Ač máme výborné možnosti v oblasti CT vyšetření i magnetické rezonance, úplně reálný pohled na konkrétní orgán nebo na srdeční strukturu nám to nedá,“ uvedl přednosta Interní kardiologické kliniky bohunické nemocnice Petra Kala.

Smyslem je ulehčit zákrok, zkrátit jeho čas a snížit dávku rentgenového záření. „Snímky, které jsou předlohou k modelům orgánů, vyřízneme z obrazů klasického vyšetření pomocí CT. Dalším postupem pak zajistíme, že výsledný model orgánu bude několikanásobně přesnější než běžné vyšetřovací metody,“ sdělil biomedicínský inženýr David Pospíšil.