Tvůrci si stejně jako dnešní děti už jen těžko dokáží představit život, o jakém pamětníci v knize vyprávějí. „Jeden z mužů popisoval, že první bonbon měl v osmi letech. Jiný zase povídal, jak si jako děti hráli s balonem, který si umačkali z punčoch,“ říká vedoucí autorského týmu Tereza Uřičářová.

Tvůrci knihy si pro pamětníky připravili otázky předem. Poté je navštívili s prosbou o nahrávaný rozhovor. „Otázky jsme pokládali velmi amatérsky, můžou se snad zdát i velmi monotónní, poněvadž se často opakují. Co se ale neopakuje, jsou odpovědi,“ vysvětluje Uřičářová. Srovnání prožitků různých lidí stejné situace je podle ní ale velmi zajímavé. „Je to tím, že jsou mluvčí různého charakteru a temperamentu i přesvědčení náboženského či politického,“ dodává.

Každý příběh tedy není tak obyčejný, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Ať se jedná o ženu, jejíž bratři byli za minulého režimu tvrdě perzekvovaní, o optimistickou manželskou dvojici, která neustále vtipkovala či muže, jehož otec byl francouzský legionář,“ doplňuje Uřičářová.

Autoři se snažili o co největší autentičnost – vyprávění aktérů přepisovali v nářečí s minimálními úpravami. „To může být pro některé čtenáře oříšek,“ svěřuje se Uřičářová.

Ke vzniku knihy, na které začali její autoři pracovat už v loňském roce, vedlo několik cest. „Hlavním impulsem pro mne bylo setkání s lidovou umělkyní z Tvarožné Lhoty, se kterou jsem se radila o tkaninách na kroje. Vyprávění se ale stočilo jinam, k jejím životním peripetiím. Bylo mi líto, že toto vyprávění neslyší i ostatní,“ přibližuje Uřičářová.

Knihu tvůrci poprvé představili na stejnojmenné výstavě fotografií mluvčích. „Výstava má jedno specifikum – pod obrazy visí sluchátka s mp3 přehrávači, takže si návštěvníci můžou části rozhovoru s danou osobou také přehrát,“ doplňuje Uřičářová. Výstava je aktuálně k vidění ve Společenském domě ve Tvarožné Lhotě a v únoru se přesouvá do slovenských Kútů. Knihu lze zakoupit za dobrovolný příspěvek jak na obci ve Tvarožné Lhotě, tak u kteréhokoli z autorů knih, případně na facebookové stránce Tehdy/Vtedy.