Evropané se podle Lotrinského sbližují i díky mizící jazykové bariéře. Snazšímu dorozumívání pomáhá nejen angličtina, ale i nové tlumočnické aplikace. „Doufám, že nás sblíží ještě víc,“ říká.

Potomek slavného rodu upozornil na ekonomickou spolupráci států Evropské unie a zdůraznil rozvoj Unie. „Je zde spousta pozitivních aspektů, stačí se podívat na evropskou ekonomiku a politiku,“ tvrdí vnuk posledního císaře habsburské monarchie Karla I.

Spousta lidí tyto pokroky ale podle něj nevidí, protože jsou zvyklí se soustředit jen na negativní zprávy. „Pak to vypadá, že se Evropská unie chýlí ke konci. Nedivím se, že tomu tak je, když zdůrazňujeme jen věci, které nefungují,“ připomíná.

Podle svých slov se snaží být optimista. Vzpruhu ze skepse vůči Evropské unii nachází u západoafrických států. „Hodně cestuji, takže vím, jak politici chudých afrických zemí vidí Evropu. Vnímají nás jako vzor,“ říká.

Karel Habsbursko-Lotrinský byl europoslancem. Také se angažuje v Panevropském hnutí, které se zasazuje o užší evropskou spolupráci.