„Stavba je navržená jako dočasná, s ukončením užívání do konce roku 2049. Po uplynutí životnosti bude odstraněna a v místě stavbou dotčeného území bude provedena rekultivace,“ stojí v rozhodnutí vedoucího kyjovského stavebního úřadu Miloše Dokoupila.