Firma Ekotermex musí navíc zaplatit odškodné ve výši devíti milionů korun. O trestu rozhodl ve čtvrtek Krajský soud v Brně. Rozsudek ale není pravomocný, všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání.

Při rozhodování o trestu soud pohlížel na skutečnost, že všichni obžalovaní přiznali svou vinu. I tak se ale podle rozsudku dopustili obecného ohrožení. „Ačkoliv k ničemu fakticky nedošlo, riziko bylo veliké. Je zřejmé, jak nebezpečný materiál to je. Ve chvíli, kdy by vzniklo, postihlo by to velkou oblast okolo areálu v Rajhradu,“ vysvětlila předsedkyně senátu Dita Řepková.

V případě Jaroše se jedná o souhrnný trest. „V době, kdy převzal sudy ke skladování, měl už jiné trestní řízení. V rejstříku má už navíc čtyři záznamy. Rozhodli jsme se, že výchovný trest v podobně podmínky u něj není na místě. Už v minulosti mu totiž byly uloženy a on si jich nevážil, “ zmínila předsedkyně senátu.

Zástupci firmy Ekotermex se u soudu obhajovali tím, že netušili přesně, jaký konkrétně se v odpadu nachází podíl fosforu. „Vzhledem k tomu, že jej převzali od společnosti Fosfa, která se zabývá výrobou fosforu, museli si toho být vědomi,“ podotkla Řepková.

Co je bílý fosfor? 
- Je to jedovatá a extrémně hořlavá látka, která se při kontaktu se vzduchem sama vznítí.
- Při požáru produkuje toxické plyny a štiplavý kouř, které mohou způsobit poleptání kůže, očí nebo i smrt.
- I hasební voda může mít žíravé a toxické účinky, nebezpečný je tedy její únik z místa požáru.
- Při kontaktu s kůží způsobuje popáleniny a nejde uhasit vodou. Jedinou možností je postižené místo vyříznout. Slouží také jako chemická zbraň.

K podmínce u Chovance i Mazánka soudní senát přistoupil především z důvodu, že dosud byli bezúhonní. Domnívá se, že výchovný trest má v jejich případě smysl.

NEUNIKLO VÁM? Nový parčík u baziliky na Mendlově náměstí v Brně. Vyhrál mandloňový sad

Videovizualizace úspěšných návrhů proměny prostranství u kláštera na Starém Brně. | Video: poskytl KAM Brna