S tímto přístupem nesouhlasí prezident Asociace náhradních rodin Vladimír Patera. „Budeme požadovat, aby školení a prošetření psychického stavu náhradních rodičů bylo pro všechny formy pěstounství povinné a stejné,“ uvedl pro ČTK Patera.

Dohled nad rodinami zařazenými v náhradní péči poskytuje i Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně. „Spolupracujeme s osmnácti náhradními rodinami, z čehož je pouze jedna nepříbuzenská,“ sdělila za centrum Jana Jakešová.

Povinností pěstouna je osobně a řádně pečovat o svěřené dítě. Dítě může zastupovat pouze v běžných věcech. „Pokud jde o mimořádné rozhodnutí je třeba souhlasu zákonného zástupce, tedy biologického rodiče. Pokud je rodič neznámého pobytu nebo existují jiné překážky k poskytnutí souhlasu, může se pěstoun obrátit na soud,“ zmínila vedoucí odboru sociálně právní ochrany dítěte v Hodoníně Martina Prokopová.

Dodala, že na Hodonínsku evidují jednašedesát pěstounských rodin, které pečují o jednaosmdesát dětí.