„Dočasné zastavení jiných než nahodilých těžeb by mělo vést také k rychlejšímu zpracování. Urychlené pilařské zpracování kůrovcem napadeného dříví podstatně přispívá k omezení šíření tohoto kalamitního škůdce,“ vysvětlila krok mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Správce městských lesů Bzence a Vracova na Hodonínsku Ivan Černý je k návrhu mírně skeptický. „Opatření chápu, je velký přebytek dřeva na trhu a není dobré kácet pěkné zdravé stromy, když někde leží popadané a škůdci napadené. Nařízení by stačilo u velkých státních a vojenských lesů, ale naše malé lesy máme od kalamity odklizené a teď nebudou mít naši dělníci v lese práci,“ posteskl si Černý.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů s ministerstvem nesouhlasí. „Plošný zákaz těžeb nic neřeší a pro malé a střední podniky může mít nedozírné ekonomické důsledky,“ dodal předseda sdružení František Kučera.