Především jde o kontaktní zónu, kde se prolíná karpatská a panonská květena. „Tamní lesy se mi líbí, jsou jedinečné a bylo by dobré zachovat jejich druhovou skladbu především s dubem zimním a habrem. Právě dubohabřiny jsou pro tamní region přirozené a odolné vůči kůrovcům,“ svěřil se Petr Gal, středoškolský učitel z jižněji položených Čejkovic. Jak podotkl, jde navíc o dobrou houbařskou lokalitu.

Plošné rozšíření ochrany právě tamních dubohabřin, které jsou již částečně v soustavě chráněných území Natura 2000, požaduje dlouhodobě Evropská komise. Předchozí varianta, která přišla z České republiky do Bruselu, se jí ale nezamlouvala. „Ořezaný návrh na základně námitek obcí byl z odborného hlediska paskvil. Podle Evropské komise bylo toto vymezení nedostatečné a přiklonila se k původní verzi,“ vysvětlil vedoucí příslušného oddělení republikové Agentury ochrany přírody a krajiny Petr Slavík.

Ilustrační fotografie.
Umělé kluziště v Hodoníně? Zřejmě za čtyři miliony korun

Evropské komisi se podle něj nelíbila osekaná verze, na níž chyběly také dubohabřiny na soukromých a obecních pozemcích. Evropsky významná lokalita by pak zůstala pouze na parcelách ve vlastnictví státu. „Ochrana se nijak nedotkne běžného návštěvníka lesa. Avšak hospodařit se na tomto chráněném území musí tak, aby tam zůstal současný typ lesa,“ upozornil Slavík.

Jenže obce zřejmě ve svém postoji setrvají. To dokládá i usnesení z posledního zastupitelstva v Dambořicích, které s rozšířením evropsky významné lokality nesouhlasí. „Domníváme se, že hospodaření v lesích a v krajině je dobré. Oblast je dostatečně chráněná současnými zákony. Les je v dobrém stavu,“ řekl dambořický starosta Zbyněk Pastyřík.

Navržené chráněné území
• Název lokality: Svatá a Prostřední vrch
• Rozloha: 1 204 hektarů
• Kde: jihozápad Ždánického lesa mezi obcemi Bošovice (Vyškovsko), Velké Hostěrádky (Břeclavsko), Dambořice a Uhřice (Hodonínsko)
• Předmět ochrany: dubohabřiny