Hotová jsou všechna mostní pole, položené nosníky i vybetonované ztužující desky. „Jsou osazeny zábradelní díly, položený je asfaltový koberec. Do kolaudace zbývá dodělat veřejné osvětlení a další drobnosti,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, Václav Gargulák.

Těšit se mohou především turisté i místní podnikatelé. „Je to především dobrá zpráva pro turisty. Ti se z obou stran hráze dostávali na druhý břeh díky lodím plavební společnosti, ale možnost přejít před hráz je jistě menší komplikací. Rádi budou i majitelé penzionů ve Vranově,“ konstatoval majitel jednoho z tamních podniků Jiří Sobol.

Rekonstrukci koruny hráze naplánovalo Povodí Moravy tak, aby zasáhla pouze dvě letní rekreační sezóny. "Práce proto začaly hned po ukončení rekreační sezóny 2016 a potrvají do jara 2019. Předpokládané náklady na rekonstrukci hráze dosáhnou 58 milionů korun. Stavební zásahy do hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. Stavební úpravy spočívaly v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou prošly betonové plochy pod jeřábovou dráhou i osvětlení na koruně," připomněl Chmelař.

Koruna hráze má novou silnici a získala také nové osvětlovací stožáry a nové zábradlí.

Vodní nádrž Vranov patří k hlavním vodním dílům ve správě Povodí Moravy. Jeho hlavním účelem je zajišťování pitné vody pro část Vysočiny. Vedle toho slouží také pro rekreační účely. V letošním roce se na stavu hladiny v nádrži výrazně podepsalo letošní sucho. „V průběhu celého léta jsme dostali řadu dotazů, zda nízká hladiny souvisí pouze s probíhající rekonstrukcí. Hladina je ovšem tak nízko kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Vodní nádrž Vranov v letošním roce nejen zásobila úpravnu vody ve Štítarech, ale prakticky celou sezónu zajišťovala průtok v Dyji. Bez zásob vody z Vranova by byla situace na jižní Moravě o poznání horší,“ vvysvětlil Gargulák.