Jaký je vlastně podle Vás nynější vztah mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou?

Poté, co jsme měli po stovky let vlastně velice těsné vazby, nastala po druhé světové válce v souvislosti se vztahy mezi oběma národy velice problematická situace. Ale od znovunavázání diplomatických vztahů v roce 2009 se dá říct, že se vztahy opět normalizovaly. Pochopitelně, že v mezičase vedlo také k jakémusi odcizení a podivu, když byla Nadace knížete z Lichtenštejna českou stranou zažalovaná. Ale dá se říct, že jsme se i tehdy snažili spolupracovat v politické, ekonomické i kulturní oblasti. Naše vztahy se tedy vyvíjely veskrze dobře.

Jak poznamenaly vzájemné vztahy zemí soudní spory o zabavený rodový majetek?

Zabavení majetku po druhé světové válce je i nadále otevřenou otázkou. Z naší strany byla od sametové revoluce snaha řešit tuto věc ne právní cestou, ale politickou shodou. Dosud jsme však z české strany, bohužel, nezaznamenali žádný zájem tuto situaci vyřešit. Proto jsme na konci minulého roku museli, abychom neztratili právní nároky, vznést žaloby.

Mistrovství světa v hokeji. Ilustrační foto
Hokejové Mistrovství světa v Brně? Možné to je, říká Vaňková

Jste toho názoru, že jsou zrovna žaloby tou správnou cestou?

Jsme stále přesvědčení, že by bylo politické řešení smysluplnější a jsme i nadále otevření hovorům na politické úrovni. Věřím, že bychom našli řešení, které by bylo pro obě strany zajímavé.

Alois von und zu Liechtenstein
-Dědičný korunní princ Alois von und zu Liechtenstein se narodil 11. června 1968 ve švýcarském Curychu jako nejstarší syn knížete Hanse Adama II. a jeho ženy kněžny Marie. 15. srpna 2004 převzal úlohu zástupce hlavy státu.
-Vystudoval lichtenštejnské gymnázium, po maturitě pokračoval na Královskou vojenskou akademii Sandhurst ve Spojeném království. Studoval také právo na salzburgské univerzitě.
-3. července 1993 se oženil s vévodkyní Sophií bavorskou, s níž má čtyři děti. Hlavou státu by se po něm měl stát jejich nejstarší syn Joseph Wenzel.

Celý rozhovor si přečtěte v sobotním tištěném vydání Brněnského deníku Rovnost