Posílením výuky medicíny chce škola řešit nedostatek lékařů v kraji, jak už dříve Brněnský deník Rovnost informoval. „Vláda nastavila program na podporu financování lékařských fakult. Zvýšení počtu studentů by pro nás mělo znamenat meziroční navýšení rozpočtu o sto milionů korun,“ informoval děkan lékařské fakulty Martin Bareš.


Univerzita také začne od přijímacího řízení pro příští rok zohledňovat mimořádnou činnost uchazečů na střední škole. Nově budou se na lékařskou fakultu mohou dostat bez zkoušek třeba úspěšní řešitelé olympiád.


V tom své studenty podporuje například Biskupské gymnázium Brno. „Pravidelně se umisťují s dobrými výsledky,“ sdělil jeho ředitel Karel Mikula.


Zástupci univerzity oznámili novinky i v systému studijních programů. Nově se studenti budou hlásit k jednooborovým studiím s možností specializace nebo ke sdruženým studiím, která nahrazují dosavadní dvouoborové studium. Ve sdruženém studiu bude mít student jeden hlavní a druhý vedlejší obor. 


Změnou programů chce univerzita zamezit nedokončeným studiím. „Velká část studií, která studenti zahájí, nakonec nedokončí. Často si zapisují více studijních programů a až po nástupu provádějí skutečnou volbu. Z pohledu studentů je to racionální chování, ale na druhou stranu to pro systém znamená ekonomické důsledky," vedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

MARTINA HYKŠOVÁ