Sbor pořádá navíc každoročně již tradiční hasičský ples, dále košt drkotin, pálení čarodějnic, soutěž mladých hasičů, soutěž ve vaření guláše, předhodovou zábavu, sběr železného šrotu a papíru. „Kromě toho se naši členové účastní i církevních svátků a ostatního dění v obci. Drží mimo jiné požární hlídky na plesech a dalších akcích,“ sdělil starosta sboru Jan Řihák.

Historie sboru se začala psát 13. 4. 1898. V roce 1922 si pořídili hasiči parádní uniformy a sbor získal funkce vzdělavatele, samaritánů i zástupce v župním výboru. V roce 1923 vybudoval svou první zbrojnici a od roku 1949 měl sbor svůj prapor.

Sedmdesátá léta byla v řadě obcí ve znamení akcí „Z“ a Milotice nebyly výjimkou. Hasiči díky brigádě postavili novou požární zbrojnici. V tomto roce měli 38 členů. „V roce 1993 výbor sboru rozhodl o zakoupení vozidla Š 706 kropička, pak jsme se pustili do přístavby garáže. Dostavbu pak vzala do rukou obec. V roce 1998 pořídila i Avii, kterou jsme upravili pro potřeby hasičů,“ uvedl starosta sboru Řihák.

Za poslední roky prošla zbrojnice dalšími úpravami. „V roce 2015 jsme se dočkali zvětšení garáže. Zvedla se střešní konstrukce a zvětšila vrata. Tyto práce platila obec. Rekonstrukci zbrojnice v roce 2017 pomohly zaplatit krajské a státní dotace,“ dodal Řihák.

Sbor má nyní pětašedesát aktivních členů.

Milotičtí hasiči pomáhali při záplavách na řece Moravě roku 2005. Pět členů jednotky tehdy zpevňovalo hráze. Roku 2008 se šest členů jednotky zúčastnilo cvičení na zámku v Miloticích. „O tři roky později jednotka vyjela k lesnímu požáru u Vracova a roku 2012 vypukl rozsáhlý lesní požár u Bzence. V témže roce jsme zažili kuriózní zásah: vyprošťovali jsme vepře ze septiku,“ doplnil Řihák.