„Vedle vývoje algoritmů zpracování naměřených dat pro daný účel bude také potřeba vyvinout nové senzory a implementovat umělou inteligenci. Má tak vzniknout celý systém pro monitorování vitality a zdraví u stárnoucích lidí. Zaměřovat se bude zejména na ty, kteří jsou stále pracovně aktivní. Cílem je pomoci udržovat životní standardy co nejdéle. To znamená i do důchodového věku,“ uvedl vedoucí výzkumu Jaromír Hubálek.

Systém má nositele rovněž varovat před patologickými jevy poukazujícími na počínající onemocnění.