Oblast o velikosti více než tří hektarů má kromě zeleně a vodních ploch tvořit moderní, ekologické a udržitelné technologie. „Objevila se spousta zajímavých variant, jak některé věci řešit. Kdyby se například podařilo vytvořit elektrickou mikrosíť, která umožňuje za daleko lepších podmínek lokálně spotřebovávat místně vyráběnou energii, můžeme projekt v budoucnu roztáhnout do celého města," vyzdvihl jednu z možností starosta Židlochovic Jan Vitula.

Podle něj Chytré Líchy nabídnou pestrý mix sociálních skupin. Kromě rodinných domků vzniknou i startovací byty pro mladé či důchodce.

O nejlepší urbanisticko-architektonické řešení čtvrti Chytré Líchy bojují architekt Dalibor Borák, Kogaa studio, MS plan, Pelčák a partner architekti a Projektil Architekti. Radní Židlochovic o vítězi rozhodnou 7. května.

O čtvrti Chytré Líchy

Unikání výstavba Chytré Líchy v Židlochovicích na Brněnsku je prvním projektem moderní, ekologické a trvale udržitelné čtvrti v České republice. Zkombinuje nejnovější ekologické a chytré technologie spolu s prvky sociálních inovací podporující dobré sousedské vztahy. Má být vzorem pro další obce v České republice i v Evropě. Začátek výstavby plánují na rok 2022. Projekt podpořil Jihomoravský kraj a německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Všichni účastníci své návrhy průběžně konzultovali se zadavatelem a členy multioborového týmu, který zpracovával studii proveditelnosti lokality. Komise dohlédne na naplnění urbanistické kvality a stanovení progresivních cílů. „Některé ateliéry stanovené cíle ve svých návrzích řešily spíše okrajově s tím, že jsou schopni progresivní technologie integrovat v následujících krocích. Jiní se naopak těmito řešeními zabývali velmi podrobně a dokládali je detailními výpočty," prozradil koordinátor projektu Jan Bárta.

Našli se i uchazeči, kteří lokalitu pojali jako pěší zónu. „Umisťovali tak větší parkoviště na okraje čtvrti. Samotný vjezd aut byl v těchto případech poměrně omezený. Jiné ateliéry naopak počítaly s parkováním podél silnice v celém území. Setkali jsme se nicméně i s kompromisy, kdy byly parkovací plochy skryté v rodinných domech. Parkoviště pro bytové domy se pak nacházelo na okraji čtvrti,“ přiblížil městský architekt a člen výběrové komise Pavel Jura.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ