V současné době působí jako hlavní instruktor lezeckých družstev u jihomoravských hasičů a podílí se na tvorbě metodiky záchrany lidí z podzemních prostor.

Celý tým hasičů z Jihomoravského kraje pak spolu se zástupci Speleologické záchranné služby získal čestné uznání za pomoc při záchraně izraelského speleologa. Ten zůstal minulý rok v září uvnitř jeskyně, osmdesát metrů pod zemí. Byl tam vysílený, podchlazený, zcela paralyzováný a vlastními silami se nemohl dostat ven. Díky profesionálně provedenému zásahu přežil tuto událost bez podstatné újmy na zdraví. Zásahu velel Darek Sejbal, který působí jako velitel stanice Kunštát.

„Neumím si představit nic šlechetnějšího, než je záchrana lidského života. Říkám to s plným vědomím toho, kolik úsilí a práce, často na první dobrou nepříliš oceněné, za tím je, a především v kontrastu s tím, kolik vidíme, že je lidských životů zmařeno na různých bojištích kolem světa,“ prohlásil před oceněnými prezident Pavel.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, a to dobrovolníků i profesionálů.