Karcinom ledviny - zkušenost s návratem onemocnění:

| Video: Youtube

Přestože v posledních deseti letech výskyt rakoviny ledvin v Česku spíše stagnuje a nenarůstá, není se proč radovat. Oproti průměru Evropské unie je totiž téměř dvojnásobný. Jednoznačný důvod bohužel není známý. „Obecně platí, že rizikovými faktory pro vznik nádoru ledvin jsou obezita, vysoký tlak nebo kouření, tedy jevy v Česku poměrně časté. Vysoký výskyt ale také můžeme přičítat dobré diagnostice a záchytu onemocnění díky husté síti ultrazvukových pracovišť,“ říká docent Alexandr Poprach, primář Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně a předseda Sekce uroonkologie České onkologické společnosti.

Češi nejsou dvakrát tlustější

Zajímalo nás, jestli to znamená, že jsme my Češi dvakrát tlustější, a máme mnohem víc hypertoniků a kuřáků, než je evropský průměr? Nebo dvakrát častěji vyšetřujeme ultrazvukem, než je v Evropě zvykem? Podle docenta Popracha tomu tak není. I když by se takové vysvětlení nabízelo, bylo by pravdivé jen trochu.

„Ano, Češi jsou obézní a kouří, ale nejsou dvojnásob obézní a nekouří dvakrát tolik co zbytek Evropy. Například v kouření jsme na tom lépe než Poláci nebo Maďaři, ale ti tolik nádorů ledvin nemají. Důvodem musí být tedy něco jiného, ať už u nás, v Litvě nebo Bělorusku, kde je také vysoký výskyt rakoviny ledvin. Jednou na to přijdeme, co za tím vězí. Ale v tuto chvíli to nevíme. Stejně tak to nemůžeme vysvětlit naší širší sítí ultrazvukových pracovišť,“ říká specialista na uroonkologii.


Nahrává se anketa ...

Polovina nádorů se zachytí včas

Nádor ledvin je navíc dost nevyzpytatelný, protože u některých pacientů postupuje rychle, zatímco u jiných výrazně pomaleji.

Kdo má největší riziko nádoru ledvin

  • Nádory ledvin trpí nejvíce muži – ti tvoří až dvě třetiny pacientů.
  • Nejčastěji se nemoc objevuje mezi 65. a 75. rokem života.
  • V Česku je pak podle statistik nejvyšší výskyt v Plzeňském a Jihočeském kraji.

„I proto je důležité jej zachytit v rané fázi, což se nám daří bezmála v 50 % případů. U nich můžeme nádor zpravidla operačně odstranit s ponecháním zdravé části ledviny. Zachováme tak její funkci, aniž bychom tím zvyšovali riziko návratu onemocnění,“ říká profesor Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol.

Potíž podle profesora Babjuka tkví v tom, že nádor se v raných fázích nijak neprojevuje. Až v pokročilých stadiích mohou pacienti pozorovat příznaky, jako jsou únava, pocení, teploty, nechutenství nebo úbytek váhy a krev v moči.

Plošný ultrazvuk se nevyplatí

Co tedy udělat, abychom si ledviny ohlídali a zachytili při preventivní prohlídce už raná stádia nádoru, která se ovšem nijak neprojevují? Nejsnazší by podle lékařů bylo samozřejmě provést ultrazvukové vyšetření.

„Znamenalo by to každé dva roky plošně vyšetřovat velké množství lidí, u kterých by vyšší riziko nádoru ledvin připadalo v úvahu – tedy všech nad 65 let, což je u nás přes 2,5 milion obyvatel. To je prakticky neproveditelné a není to také vhodné kvůli relativně nízkému výskytu onemocnění v populaci,“ říká docent Poprach.

„V ranném stadiu se ultrazvukem nádor na ledvině většinou odhalí při vyšetření na nějakou jinou chorobu, jinak se totiž neprojevuje a lékař nemá proč pacienta na vyšetření posílat,“ dodává lékař.

Jak na prevenci nádorů ledvin

close Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., primář Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně a předseda Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP. info Zdroj: Se svolením MaVePR zoom_in Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., primář Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně a předseda Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP. Nezbývá, než se dobře starat o své ledviny, a zajistit tak co největší pravděpodobnost, že je rakovina nepostihne. Jak to udělat, radí uroonkolog Alexandr Poprach:

  • Zcela specifická ochrana ledvin neexistuje. Podobně jako u dalších druhů rakoviny lze varovat před obezitou, vysokým krevním tlakem a kouřením - to je obecná prevence, která platí pro všechny nádory.
  • Těmito opatřeními stále pouze snižujeme pravděpodobnost nádoru, zcela vyloučit rakovinu ledvin nemůžeme, protože bohužel stále nevíme, proč je u nás její incidence tak vysoká.
  • Pouze obecně: doporučuji zdravý životní styl, nebýt obézní, nekouřit a mít správně léčenou hypertenzi.
  • Zdraví ledvin podpoří dobrá životospráva - příliš nesolit, nepřehánět to s alkoholem, nejíst velké množství masa. Ale ani v tomto případě není prokázaná přímá souvislost s nádory.

Léčba v komplexním onkologickém centru

Chirurgické odstranění nádoru je podle expertů nejčastější metodou léčby. V pokročilejší fázi, kdy je nádor rozsáhlejší, pak lékaři odstraňují ledvinu celou. U rakoviny, která se již rozšířila mimo ledvinu, pak nasazují systémovou terapii. I přes vývoj v léčbě však u rakoviny ledvin přetrvává vysoké riziko, že se onemocnění vrátí.

„Pokud se nemoc podaří zachytit v raném stadiu, je riziko návratu poměrně malé. V pokročilejších stadiích se ale pravděpodobnost opětovného nálezu v závislosti na formě nádoru pohybuje mezi 30–70 %. Proto je důležité, aby se pacienti léčili v komplexních onkologických centrech, označovaných zkratkou KOC. Tady se jim věnují multidisciplinární týmy složené z odborníků více specializací a dostane se jim nejmodernější terapie,“ vysvětluje docent Poprach.

V Česku je v současné době 19 KOC, jsou ve všech krajích vyjma Karlovarského a Středočeského. Mapu komplexních onkologických center nabízejí například stránky Linkos.cz.