Argentinská princezna Mercedes von Dietrichstein stanula ve čtvrtek ráno v soudní síni Okresního soudu Břeclav. Ten začal projednávat její žalobu na český stát. Týká se i významných památek, jako je mikulovský zámek, Dietrichsteinská hrobka či Kozí hrádek.

Princezna Mercedes, celým jménem Olga Maria de las Mercedes Teresa Margarita von Dietrichstein, považuje poválečnou konfiskaci majetku jejího otce Alexandra von Dietrichstein za nezákonnou.

„Ty žaloby, s výjimkou Jihomoravského kraje, jsou zaměřeny jen proti státu, případně jeho organizacím. Paní Dietrichsteinová si nepřeje žalovat soukromé subjekty. Jen ty státní,“ řekl právní zástupce žalobkyně Jaroslav Čapek.

Cílem princezny, která žije v Argentině, je úspěšně vyřešit u okresního soudu takzvanou předběžnou otázku, zda její otec vlastnil na území bývalého Československa nějaký majetek. Ta je potřebná pro následný dědický soud.

Statečný soudce

„Je potřeba připravit podklad. To by měl udělat tenhle soud, pokud se k tomu postaví jak by měl, to znamená pokud bude soudce statečný, nebude dbát žádných tlaků zvenčí a bude rozhodovat podle práva,“ poznamenal Čapek.

Účastníky soudního líčení byli právní zástupci řady žalovaných státních organizací. Všichni byli zajedno. Žalobu neuznali. „Alexander Dietrichstein, tehdejší majitel panství, byl v kategorii národnosti německé. Již tento fakt tuto osobu kategorizoval,“ podotkla u soudu zástupkyně Lesů České republiky Taťána Drážníková.

„Konfiskace byl zákonný akt. Nelze jej posuzovat z hlediska navazujících správních rozhodnutí,“ poukázal Petr Šulc, který u soudu hájil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jak dodal, Alexandr Dietrichstein měl při sčítání lidu v roce 1930 – podle výpisu státního archivu – německou národnost.

Zadali si s nacisty?

Přijetí takzvaných Benešových dekretů znamenalo po válce zabavování majetku. Právní zástupce princezny Mercedes upozornil na to, že se v konfiskačních dekretech předpokládalo, že se majetek zabaví lidem, kteří nesli osobní odpovědnost za události spojené s druhou světovou válkou. To argentinská princezna v souvislosti s jejím otcem, který zemřel v roce 1964, striktně odmítá.

Řada lidí se za druhé světové války z hlediska českých zájmů neprovinila. „Těm se konfiskovat nemělo. Teď se zjišťuje, kdo nesl odpovědnost, a kdo ne. To příslušelo tehdejším národním výborům a okresním správním komisím, které zjišťovaly, kdo si zadal s nacisty,“ vysvětlil Čapek.

Samosoudce Přemysl Klas ve čtvrtek stačil vyslechnout stanoviska žalobkyně a žalovaných stran. Odpoledne následoval Čapkův sáhodlouhý výčet toho, k čemu v minulosti soudy vyšší instance dospěly, a svými argumenty pak obdařil i všechny zástupce státu. Soudní líčení pokračuje i v pátek, kdy by měl padnout verdikt.

Co patřilo knížecímu rodu Dietrichsteinů

V Čechách panství: Nové Město nad Metují, Budyně nad Ohří, Libochovice, Přibyslav a Vlachovo Březí

Na Moravě panství: Mikulov, Polná, Boskovice, Lipník a Žďár