S problémem se obrátila na policisty, kteří podobných případů šetří více. A setkávají se s nimi čím dál častěji. „Pokud někdo zjistí, že byl jeho profil zneužitý, může se na nás policii a věc oznámit. Policisté začnou případ prověřovat. Ve výsledku se může jednat o přestupek, ale není vyloučené, že se pachatel dopustil i trestného činu," nechala se slyšet Haraštová.

Případy se nejčastěji týkají podvodů, šíření pornografie či poškození cizích práv. „Mnohdy spolupracujeme 
s kolegy z oddělení, které je speciálně vyčleněné na počítačovou kriminalitu. Každý případ je jiný, ale pokaždé se snažíme zjistit co nejvíce informací, které nás dovedou 
k pachateli," doplnila mluvčí.

Nebezpečí pro děti

S podobnými problémy se lidé často obrací na odborníky 
v informačních technologiích. „Už jsem pár takových případů řešil. Na internetu je vyhledatelné v podstatě všechno, takže se některé nepříjemné situace vyřešit dají. Avšak stojí za tím spousta kroků. Například je nutné, aby správce či poskytovatel internetové sítě nějakým způsobem navázal s pachatelem kontakt," upozornil na důležitý krok Kamil Pichler, který se věnuje počítačové podpoře a službám v Břeclavi.

Lidé na sociální síti si podle policistů musí hlavně chránit přihlašovací údaje. „Jeden člověk se naboural do profilu jiné osoby a změnil hesla. Jménem původní majitelky pak zkontaktoval její přátele a požádal je o zaslání peněz. Podařilo se mu tímto způsobem získat i údaje k účtu jednoho z nich," varovala jedním z případů mluvčí.

Další varování směřovala 
k dětem a rodičům. Potíže hrozí především tehdy, je-li dítě 
v kontaktů s lidmi, které nezná. Na internetu je nutný dozor dospělých. „Stává se, že děti naváží kontakt prostřednictvím sociálních sítí s neznámou osobou a pak posílají novému ,příteli' nevhodné fotografie. Někdy se dokonce vydají i na smluvenou schůzku. To je velmi nebezpečné," podotkla policistka.

Zneužití profilu na sociální síti a šíření, ať už fotografií či zpráv, je jedním z příkladů takzvané kyberšikany. „Je to pouze jeden z druhů. Jiný, než se kterou se setkáváme například na pracovišti nebo ve škole. Díky tomu, že je útočník schovaný za monitorem, nabízí se mu možnost skrývat se v naprosté anonymitě," vysvětlila termín břeclavská psycholožka Valéria Kolcunová, která však zatím kyberšikanu u svých pacientů řešit nemusela.