Kontrolu se zaměřením na nakládání se závadnými látkami a na vodní hospodářství v období od ledna 2017 provedli v listopadu loňského roku. „Zjistili jsme, že pro potřebu betonárny, výrobu betonu a v malé míře pro sociální účely, byla podzemní voda odebíraná z vlastní studny. Rozhodnutím Městského úřadu Pohořelice měla společnost povoleno odebírat 480 kubíků za měsíc a 5 800 pak za rok. Ze studny však bylo nedovoleně odebráno nad rámec povolení celkem 1658 kubíků podzemní vody,“ přiblížil důvod pokuty ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Brně Tomáš Augustin.