Podle žaloby nechal na tomto zámku zničit osmapadesát obrazů. Jeho obhájce však žádá o zproštění viny, jelikož Tlusták svou vinu popírá. Škodu posudek odhadl na 4,6 milionů korun. Soudkyně nicméně hlavní líčení s dokazováním přerušila do 11. prosince, kdy zazní rozsudek.

Díla vznikala na mezinárodních sympóziích Velký formát konaných ve Valticích v letech 1992 až 1996 a následně 2001 až 2005. Mezi poškozenými jsou například díla bývalého kandidáta na prezidenta Vladimíra Franze či slovenského výtvarníka Vladimíra Popoviče.

Případ se vede od roku 2014, kdy na zámek přijela skupina autorů hledajících své obrazy. Našli jen několik poškozených částí. Policii tehdy kontaktoval právě Michal Tlusták.

Podle žalobce Jiřího Zemka nechal Tlusták obrazy zničit zřejmě v roce 2011. Obrazy byly uloženy v té době v rekonstruovaných prostorách, kde vznikala kavárna. Bývalý kastelán nařídil místnost vyklidit.

Obviněnému Tlustákovi uškodilo dubnové svědectví tehdejších zaměstnanců zámku. Ti se shodli na tom, že příkaz ke zničení obrazů vydal jejich nadřízený Tlusták. „Nikdo nemůže být na pochybách, že on dal pokyn ke zničení obrazů. Vyřezat obrazy z rámu, a ty později spálit. Zaměstnanci měli místnost tímto způsobem vyklidit. Tlusták věděl, že se jedná o umělecká díla,“ řekl Zemek v závěrečné řeči u soudu.


Tlusták na hlavní líčení s dokazování nepřišel, ale již dříve vinu několikrát popřel. „Já ani moji podřízení jsme nenařídili likvidaci žádných historických ani současných uměleckých děl,“ vypověděl exkastelán. V přípravném řízení nicméně celou vinu přiznal. Podle žalobce to bylo poprvé a naposledy, kdy mluvil pravdu.Obhájce Tomáš Cimbota na druhou stranu konstatoval, že se v tomto hlavním líčení jen tipuje a odhaduje. Kvůli tomu, že nikdo pořádně neví, jaké obrazy byly uloženy na zámku. „Za celou dobu neexistovala žádná inventarizace a už vůbec kde a za jakých podmínek byly tyto díla uskladněny. Znalecký posudek je i proto založený na spekulacích. Nebyl prokázán skutek, který tvrdí obžaloba, proto žádán zproštění viny,“ řekl Cimbota. Podle něj byly obrazy navíc ve špatném stavu a zaměstanci si mohli myslet, že se jedná o divadelní kulisy nebo dětské malby.

Vyšetřování trvalo od roku 2015. Podle státního zástupce však nikoliv kvůli chybějícím důkazům, ale složitějšímu kontaktování poškozených autorů v zahraničí. K výslechu předvolali i Elišku Lyskovou, která zničené obrazy nacenila. Soud nechal zpracovat na žádost obhajoby posudek od Národní galerie v Praze, podle něj odhad původního posudku odpovídá částce ve výši 4,6 milionů korun.