Tankují si raději zadarmo z cizího. Sto padesát litrů nafty zmizelo z kombajnu zaparkovaného v areálu bývalého statku v Klentnici. Potom někdo odčerpal podobným způsobem stejné množství nafty z kombajnu odstaveného na poli. Škoda činí devět tisíc korun.