Asistentka soudce Alexandra Lavická v usnesení vydaném ve středu vysvětlila, že insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká. Toto zadlužená firma nedodržela.

„Ve svých tvrzeních dlužník uvedl, že nevlastní prakticky žádný likvidní majetek k uhrazení závazků a dalšímu financování, aniž by takové tvrzení blíže specifikoval a hodnotu likvidního majetku a jeho formu řádně vymezil,“ napsala v usnesení Lavická. Zástupce Euro – Jordán také v žádosti nevymezil „drastický“ úbytek zakázek. Právě kvůli nedostatečnému popisu okolností svědčící o úpadku nemůže insolvenční soud kvalifikovaně rozhodnout.