Na to, aby se dostal dovnitř nikým neobývaného domu, si totiž vzal sekyru znedalekékůlny.

„Sní poté rozbil skleněnou výplň vstupních dveří. Pak se dostal do kuchyně, kde ukradl vodovodní baterii a litinové hořáky zplynových kamen,“ informoval Milan Janůvka zokresní policie vBřeclavi.

Dále výtržník vrodinném domku poškodil elektrický rozvod, celkově tak způsobil škodu za tři a půl tisícekorun.