Přes dva měsíce již platí v České republice zbraňová amnestie. Umožňuje lidem beztrestně odevzdat zbraně, které nejsou v policejní evidenci. Byť se jedná už o třetí takovou možnost, na Břeclavsku se znovu našli hříšníci, kteří toho využili.

„Zpočátku asi lidé moc nevěřili, že se jim nic nestane, pokud zbraně odevzdají. Když byla první amnestie, tak až v posledních dnech jich lidé přinášeli nejvíce,“ vzpomenul na minulá léta vedoucí oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiály v Břeclavi Jan Pollák.

Na Břeclavsku lidé od počátku února odevzdali už pětadvacet zbraní. Tuto možnost mají ještě téměř čtyři měsíce. Pro srovnání, při minulé amnestii v roce 2003 se k policii dostalo sedmačtyřicet nelegálně držených zbraní.

„Lidé, kteří takovou zbraň vlastní, ji mohou odevzdat na kteroukoliv služebnu policie. Dostanou potvrzení a můžou si ve lhůtě dvou měsíců požádat o vydání dokladu o zbrani, která je opravňuje k jejímu držení,“ uvedla břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Ani Pollák si netroufne odhadnout, kolik nelegálních zbraní se ještě v domácnostech na Břeclavsku nachází. „Myslím si, že řada lidí má doma střelné zbraně, které nejsou nikde evidovány. Jsou to zbraně třeba z války nebo někde nalezené. Troufl bych si říct, že některé zbraně jsou dovezené i z ciziny. Hranice jsou bez kontrol, takže to není problém. Lidé je sem vozí s tím, že si je tady zaregistrují a pak je třeba vyvezou zpět. Ale to je můj názor,“ spekuluje.

K nejčastěji dobrovolně odevzdávaným zbraním podle něj patří zbraně lovecké a „hračky“ od puškařů.

„U nás v revíru se nemůže stát, že by někdo měl nelegální zbraň. Provádím kontroly jak zbrojních průkazů, tak evidence. Ale věřím tomu, že někteří lidé takové zbraně mají a amnestie nevyužili,“ řekl myslivecký hospodář Karel Varmuža z Mysliveckého sdružení v Zaječí.

Jak přiznal, sám se s takovým člověkem nejspíše potkal. „Loni jsem byl na kontrole v našem revíru. Upozornili nás, že tam loví pytláci. Člověk, na kterého jsem narazil, mě tehdy málem přejel autem. Určitě střílel ze zbraně, která není v evidenci, protože při kontrole projektilu by se na něj mohlo přijít,“ vybavil si nepříjemný zážitek.

„Myslím si, že řádný myslivec by si nedovolil takovou zbraň mít. Mohli by mu totiž odebrat zbrojní průkaz, a tím pádem by nemohl vykonávat svou profesi. Navíc pokud by se stal úraz nebo by myslivec někoho postřelil, pojišťovna mu náhradu škody neproplatí,“ vysvětlil Varmuža.

Všechny dobrovolně odevzdané zbraně prochází kontrolou, jestli s nimi nebyl spáchán trestný čin, případně zda nebyly ukradeny nebo ztraceny. „Pokud ne, nic nebrání tomu, aby se člověk, který zbraň odevzdal, stal jejím vlastníkem,“ zopakovala Haraštová. V minulých letech žádná taková zbraň podle Polláka zajištěna nebyla.

Možnost beztrestně odevzdat nelegálně drženou zbraň mají lidé až do konce července. Amnestie se týká například zbraní vojenských, samočinných, dále pak revolverů a pistolí, brokovnic a malorážek.