Ze šesti nákladních automobilů značek Man a Tatra nejprve odstranil zámky unádrží a poté vyčerpal devět set dvacet pět litrů motorovénafty.