Ve srovnání s krajskými politiky ale do vleklých sporů jít nechtějí. „Snažíme se využít možností, které nám dává restituční zákon. Pokusíme se školu získat, jde o dědictví otců. Chceme to, co piaristům patřilo ještě po druhé světové válce. Stál tam i náš kostel. 
V žádném případě ale nechceme vytvářet dlouhé soudní tahanice. Pokud soud řekne, že ne, bude to tečka," řekl v úterý Karpinski, jenž 
s kolegy sídlí na farnosti ve Strážnici na Hodonínsku.

Historie zveřejněná na webových stránkách školy uvádí, že se vzdělávací zařízení dostalo pod státní správu už na sklonku devatenáctého století. Poslední piarista skončil s výukou v roce 1900. Ke znárodnění majetku došlo po roce 1945.

Informuje premiéra

Karpinski zmínil, že piaristé budovu nevlastnili celou. Proto by ji chtěli spravovat společně se školou, potažmo krajem jako zřizovatelem. Za symbolické nájemné. „Budova podle nás nepatřila státu, tudíž ji na kraj převedl neprávem. Otázkou je, zda to uzná soud. Tím pádem se ukáže, zda o vrácení můžeme žádat," dodal Karpinski. Farář se nechal také slyšet, že díky restitucím schváleným minulou vládou řád získal v Mikulově několik pozemků.

Zpráva překvapila ředitele gymnázia Stanislava Svobodu. „Jsem na konferenci ve Zlíně. Vrátím se ve čtvrtek, pak uvidíme, jak se situace má. Škola byla s piaristy v kontaktu před pěti lety, když slavila výročí. Tehdy byli pozvaní všichni tři, kteří v republice jsou," reagoval Svoboda.

Hejtman Michal Hašek vzkázal, že kraj je připravený se bránit všemi soudními možnostmi. Stanovisko krajských radních je jednoznačné: žalobu odmítají. „Krajský majetek nepodléhá církevním restitucím a naší povinností řádného hospodáře je jej bránit. Zákon jasně definoval povinné osoby a těmi nejsou kraje ani obce, navíc uzákonil velkorysou peněžní kompenzaci církvím z daní nás všech. Vedle toho předchozí vláda podepsala smlouvu s církvemi, která vylučovala další nároky a soudní pře," uvedl Hašek.

Žalobu pokládá za neférovou, informovat o ní chce vládu. Požádá také premiéra Bohuslava Sobotku o společné jednání s asociací krajů a svazem měst a obcí. Výsledkem má být jednotný postup ochrany veřejného majetku před podle něj neoprávněnými nároky církví. „Za Jihomoravský kraj jasně říkám, že jsme připraveni jít až před Ústavní soud České republiky," zdůraznil hejtman.

Mikulovské gymnázium založil v roce 1631 kardinál František z Ditrichštejna. Pozval do města školský řád piaristů, který vznikl na konci 16. století v Itálii. Škola se stala prvním ústavem svého druhu ve střední Evropě. Po roce 1945 byla škola zestátněna a v letech 1969 až 1995 byl historický areál nákladně rekonstruovaný podle potřeb moderního školství.